Helbreder

Jeg er den første til å si
at jeg lever av et liv
som er så mangelfullt
som en synder og som et vrak
i stand til uvilje og hat,
står jeg i sannheten.

Så møter du meg her,
hvor himmel møter jord,
og litt og litt forandres jeg

Helbreder, jeg legers
i møte med deg
Livgiver, du preger
alt du rører ved

Så ubegrenset av begrep,
urammelig kapasitet,
kom du som et menneske
kjent som den enerådende,
fri fra mangler og strålende –
alt det jeg ikke er

Du skal vokse jeg skal avta

T/M: Thomas Wilhemsen
Copyright 2009 adm. Impuls/IMI Kirken

 

Navnet Jesus Blekner Aldri

 

Navnet Jesus blekner aldri,
tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus, det er evig,
ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle,
skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle
alle sjeler inn til Gud.

Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg freslse,
intet annet frelse kan.

Jesu navn! Hvor skjønt det klinger,
la det runge over jord!
Intet annet verden bringer
håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike,
for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike
skyte friske skudd på ny.

Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
intet annet frelse kan.

Midt i nattens mørke blinker
som et fyrlys Jesu navn,
og hver hjelpløs seiler vinker
inn i frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner,
Jesu navn, det lyser enn.
Da den frelste skare synger
høyt dets pris i himmelen!

Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
intet annet frelse kan.
Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
intet annet frelse kan.

T/M: David Welander

 

Rop Det Ut

 

Hvor er den dom
Som sa vi var fortapt?
Hvor er den død
Som bandt oss med sin kraft?
Se, lyset vant over mørket
Og døden den døde
For steinen er rullet vekk
Og graven den er tom

Kom igjen og rop det ut:
Han har stått opp!
Jesus lever – Se han lever
Oå-oå
Sønnen har satt oss fri

Lenkesprenger,
Du har satt oss fri
Nå slaveåket knust
For evig og alltid
Se, lyset vant over mørket
Og døden den døde
For steinen er rullet vekk
Og graven den er tom

Så høyt har han elsket verden
At han gav sin egen sønn
Så dypt går hans kjærlighet,
Den sprenger alle grenser
For en far, for en far!
For alltid vil jeg takke for den dag
Da livet vant

T/M: Christian Hesselberg/ C. Hesselberg og Anders Egeland
Copyright 2009 adm. Impuls/IMI Kirken

 

For En Dag

 

Ditt ord er lykt for min fot og lys på min sti
Hvert skritt som jeg tar, tas på løfter du gav
Og veien som jeg går er nådelagt,
Den fører meg frem, hjem til himmelen

En dag skal alle spørsmål få sine svar
Og gleden skal råde hvor sorg en gang var
Og alt som før var knust og ødelagt
Skal oppreises i himmelsk prakt

Å, for en dag!
Å, for en jubel!
Da vi synger ut og tilber med tusener
Hvor smerte og nød ikke finnes mer
Å, for en dag, å for en dag! Å, for en dag!

Det finnes et land hvor solen aldri går ned,
Hvor gråten skal stilne for jubelropet
Og her skal mine øyne endelig se
Jesus i all sin herlighet. Refreng:

T/M: Christian Hesselberg
Copyright 2009 adm. Impuls/IMI Kirken

 

Du Som Råder

 

Jesus, du som råder over alt
Bli i meg, vær mitt hjertes alt
Led meg nær til deg,
La meg skimte deg
Jesus, du som råder over alt

Jesus, du som omgir mine steg
Led du meg, vær lyset på min vei
Led meg nær til deg,
La meg kjenne deg
Jesus, du som omgir mine steg

Jesus, du som fredens Herre er
La din fred få bære gjennom
Livets mange strev
Led meg nær til deg,
La meg bli hos deg
Jesus, du som fredens Herre er

T/M: Kristin Fosse
Copyright 2009 adm. Impuls/IMI Kirken

 

Hvor Lenge?

 

Hvorfor føles du så fjern
Noen ganger, når jeg vet du er nær?
Hva er dine tanker når
Svaret drøyer og lar meg vente?

Når mørket omgir meg
Og smerten tar et grep om mitt liv,
Har du alltid vært den samme
Og jeg trenger deg

Hvor lenge må jeg rope,
Før mine bønner høres
Og du svarer meg?

Hvor lenge må jeg vente,
før jeg igjen erfarer
At du griper inn?

Jeg trenger deg igjen,
Igjen, igjen og igjen

T/M: Thomas Wilhelmsen
Copyright 2007 adm. Impuls/IMI Kirken

 

Lengsel

 

Det lever et ekko som trenger seg fram
En stemme som hvisker et drømmende savn
En uro som søker å finne vei

Jesus, Jesus, Jesus, er du mit svar?

En lengsekens sang, en uferdig klang
En tone beveger en dypere favn
En lengsel etter mer harmoni
En stemme som søker en melodi

Jeg skuer et lys som viser en vel
Du søker all lengsel . vil lyse for meg
Ditt lys det stråler i symfoni
Ditt lys gir farger og perspektiv

Jesus, Jesus, Jesus, i tro kommer jeg

T/M: Tore Kulleseid
Copyright 209 adm. Impuls/IMI Kirken

 

Igjennom Alt

 

Du som stilte havets storm
og som truet bølgers brus til stille vann,
kom med fred

Du som råder over kaos
og som skaper fred midt i all motløshet,
kom med ro

Fred som overgår all forstand, all forstand
Fred som vil bestå igjennom alt, igjennom alt

Far, du holder alle ting i dine skaperhender,
så la meg hvile i visshet om hvem du er

Gjenomalt, gjennom storm står du fast,
jeg holdes i dine hender

Gjennom kaos og uvisshet hviler jeg,
for du slipper aldri taket

Fred som vil bestå gjennom alt,
gjennom livets stormer
Fred som overgår all forstand,
og som alltid bører

T/M: Christian Hesselberg
Copyright 2009 adm. Impuls/IMI Kirken

 

Berger

 

Bærer av en lengsel om å gi
Mye mer enn deler av mitt liv,
Når han har gitt meg alt han har.
For et håp, et evangelium,
Jeg har fått å bære for min Gud:
Å være lys hvor enn jeg går.

Jesus, Jesus, berger av mitt liv.
Så ubegripelig at du har satt meg fri!
Overveldet av din kjærlighet
Legger jeg alt mitt ned,
Så du kan skinne.
Oå-oå

Om jeg går gjennom ild og vann,
Om jeg ser et mørke omgi alt,
Er håpet her og varer ved.
Uansett hva livet gir og tar,
Står et navn seirende i alt
Og lyser selv når jeg er svak.

T/M: Trond Westby
Copyright 2009 adm. Impuls/IMI Kirken

 

Deg Være Ære

 

Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være,
Kristus underlagt!
Lyset fyller haven,
Se en engel kom
Åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!

Deg være ære!
Herre over dødens makt.
Evig skal døden være,
Kristus underlagt!

Se Herren lever,
Salig morgenstund
Mørkets makter bever,
Trygg er troens grunn
Jubelropet runger:
Frelseren er her!
Pris ham alle tunger,
Kristus Herre er!

Frykt ikke mer,
Evig er han med
Troens øye ser det,
Han gir liv og fredag Kristi navn er ære,
Seier er han vei
Evig skal han regjere,
Aldri frykter jeg!

T/M: E. Buldry 1884
(NO) A. Fjeldberg 1949/
G/F.Händel 1746