Impuls – Så Dyp En Kjærlighet

Jeg har en Far, en Far ulik alle andre
En som kjente meg før dagen jeg ble til
Han ser til meg, om mitt liv er fylt av glede
Eller om jeg strever for å helt forstå

Så dyp en kjærlighet
En Fars hengivenhet, utstilt på et kors
Så gjennomtrengende
Og livsforvandlende, din omsorg er for meg
Du er min Far og jeg er ditt barn

Jeg kommer med mine nederlag og seire
Med mitt jag for selvbehag i dette liv
Jeg legger ned alt jeg er i dine hender
Her vet jeg at du vil være god mot meg

Gud jeg faller ned, Gud jeg faller ned
I dine armer

T/M: Thomas Wilhelmsen
© 2007 adm. Impuls/IMI kirken

 

Impuls – Over Alt og Alle

Himmelen med alle stjerner
Jorden, universet er alt skapt av deg, Herre
Du står over alt og alle

Hver en dag, ja, alle tider
Er i dine hender, du er Herrenes Herre
Du står over alt og alle

Tenk det utrolige
At Gud den allmektige
Ofret sin egen sønn
Slik at vi kan komme helt fram til Ham

For en Gud vi har, en fantastisk Far
For en nåde gitt oss, vi får kalles barn
Et evig vennskap har vi med
Gud den allmektige

Over hver en makt og myndighet
Står du og troner, du regjerende Herre
Du står over alt og alle

Hver en dag, ja, alle tider
Er i dine hender, du er Herrenes Herre
Du står over alt og alle

For en kjærlighet du har kommet med
Da du sendte Jesus for å dø i vårt sted

T/M: Christian Hesselberg
© 2003 adm. Impuls/IMI kirken

 

Impuls – I’ll Remember You

I’ll remember the way You chose to come
And restore what was lost
Never will I
Forget the way the Son
Gave up His life so I might live

At the cross my chains were broken
This is love beyond compare

Lord, You opened up my eyes
I was dead, but now I’m alive
This heart is captivated
By the way You love
Now I’m driven by Your grace
Never failing, it never rests
At the foot of the cross
I’ll remember You

So I turn back to honor where I first
Came to know the face of love
This is where I
Leave my sorrows in return
For what truly wasn’t mine

T/M:Thomas Wilhelmsen
© 2011 adm. Impuls/IMI kirken

 

Impuls – Himmelhøyt

Kom og se den herlighet
Som ved gudesønn kom ned
En ubeseiret majestet
Smak og kjenn at Han er god
Ta del i overflod
Bli oversvømt av kjærlighet

Himmelhøyt
Han elsker oss himmelhøyt
Himmelhøyt
Han elsker oss himmelhøyt

Kom og se den herlighet
Guds nåde som kom ned
Et underverk som varer ved
Lev og kjenn at Han er god
Ta del i overflod
Bli oversvømt av kjærlighet

Så hinsides all begrensning
Så praktfull og endeløs
En uovertruffen sannhet
Guds rike er kommet nær

T: Tore Kulleseid, Nils Østerhus Salthe
M: Tore Kulleseid
© 2011 adm. Impuls/IMI kirken

 

Impuls – Du Er Den

Herre, din pust gir liv til meg
Herre, din stemme kaller meg
Tett inntil deg som kjenner livets jag
Du bevarer meg

Herre, ditt ord veileder meg
Herre, din hånd støtter meg
Til å stå fast på løfter som du gir
Du forsørger meg

Du er den som bærer livet
For hvert skritt jeg tar
Du er den som håpet bærer
Håpet gjennom alt

Du er den som ved min side
Alltid trofast går
Du er den som til meg sier
Rett ditt blikk mot meg
Rett ditt blikk mot meg

T/M: Kristin Horne
© 2011 adm. Impuls/IMI kirken

 

Impuls – Vår Far

Når vi finner oss
Løpende mot egen prestasjon
Og løgnen binder våre liv

Er din nåde nok
Og sannheten den driver løgnen ut
For bare du kan sette fri

Vår Far i himmelen
Du lar oss komme inn
I dine hender finnes det
Hvile for ditt barn

Selv når alt er svart
Og veien som vi går er tåkelagt
Og frykten rammer våre liv
Er du kjærlighet
Og kjærligheten driver frykten ut
Du er lyset som tvinger mørket bort

T/M: Trond Westby
© 2011 adm. Impuls/IMI kirken

 

Impuls – Syng Det Ut

Jesus, det evige navn
Som ingen utslette kan
Et lys som skinner i verdens mørke
Alene det gav oss liv
Brøt lenker og satt oss fri
Til Ham vi vender vår takk tilbake

Syng det ut, syng det ut igjen
Jesus alene er redningen
Syng det ut, syng det ut min sjel
Pris navnet Jesus i all evighet

En dag skal vi bøye kne
Ansikt til ansikt få se
Himmelens Konge i makt og ære

Og foran tronen med sang
Vil vi opphøye hans navn
Det navn som var og som alltid vil være

Løft navnet Jesus opp
Høyt over alle andre
La det runge ut
Til alle verdens kanter
Og når alt tar slutt
Vil sangen fortsatt stige
I all evighet
Skal navnet Jesus lyde

T/M: Christian Hesselberg, David André Østby
© 2011 adm. Impuls/IMI kirken

 

Impuls – Nåden Seiret

Vi ble gjort rettferdig, mens du ble stilt til skam
Tilsølt av våre synder, og forlatt
Aldri vil vi glemme nåden som du gir
Selv om våre hoder ikke begriper alt

Død, hvor er din brodd?
Død, hvor er din seier?

Nåden seiret, uangripelig så bærer den mitt liv
Overdådig og hellig
Jeg er invitert, håp er kommet ned

Dette var din vilje ofret på et kors
Men hatet måtte vike når du stod opp
Vi er nå blitt tildelt ny identitet
Ikke lenger står vi uten et himmelhåp

Død, hvor er din brodd?
Død, hvor er din seier?

Kristus har stått opp
Livet kan feires

T/M: Trond Westby
© 2011 adm. Impuls/IMI kirken

 

Impuls – Aldri Går Du Fra Meg

Tidene skifter, du er konstant
Selv når det stormer, er du som fjell
Tilværelsen hviler trygt i din hånd
Du har kontroll
Du kjenner mitt indre
Du vet hvem jeg er
Du vet hvem jeg er

Stykke for stykke, ledes jeg fram
Ser ikke fullbrakt, men har fått glimt
Av noe større, bedre enn det jeg kjenner til
Kom med ditt rike, la din vilje skje

Jeg tror at dine løfter står fast
Jeg tror at du har kommet nær
Jeg tror at du vil være med meg her
Hos deg søker jeg ly

Mektig Gud og majestet, i evighet
Dine løfter vil stå fast, de fører meg hjem
For selv når tvilen rår,
Er du den samme Gud
Aldri går du fra meg

Dagen skal komme, når jeg får se deg
Strålende, prektig, mektig og god
Endelig hjemme skal jeg få se at du var med
I bølgedaler, ja, på hvert et sted
Aldri går du fra meg, aldri går du fra meg

T/M: Tore Kulleseid
© 2011 adm. Impuls/IMI kirken

 

Impuls – Utbryter

Det som jeg før så som min vinning
Det akter jeg nå som et tap
For de ting som jeg en gang levde
De har jeg nå tilsidesatt

Jeg er en utbryter, merket av nåde
Levende for mer enn meg selv

Der urettferdigheten rammer
Hvor gråt og knuste liv blir glemt
La mine ord og mine hender
Gjenspeile Kristi eget liv

Jeg er en utbryter, merket av nåde
Levende for mer enn meg selv
Det jeg har mottatt i tomhendte hender
Gir jeg nå videre igjen
Jeg bryter ut, jeg bryter ut

T: Tore Kulleseid, Nils Østerhus Salthe
M: Tore Kulleseid
© 2011 adm. Impuls/IMI kirken

 

Helbreder

Jeg er den første til å si
at jeg lever av et liv
som er så mangelfullt
som en synder og som et vrak
i stand til uvilje og hat,
står jeg i sannheten.

Så møter du meg her,
hvor himmel møter jord,
og litt og litt forandres jeg

Helbreder, jeg legers
i møte med deg
Livgiver, du preger
alt du rører ved

Så ubegrenset av begrep,
urammelig kapasitet,
kom du som et menneske
kjent som den enerådende,
fri fra mangler og strålende –
alt det jeg ikke er

Du skal vokse jeg skal avta

T/M: Thomas Wilhemsen
Copyright 2009 adm. Impuls/IMI Kirken

 

Navnet Jesus Blekner Aldri

 

Navnet Jesus blekner aldri,
tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus, det er evig,
ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle,
skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle
alle sjeler inn til Gud.

Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg freslse,
intet annet frelse kan.

Jesu navn! Hvor skjønt det klinger,
la det runge over jord!
Intet annet verden bringer
håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike,
for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike
skyte friske skudd på ny.

Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
intet annet frelse kan.

Midt i nattens mørke blinker
som et fyrlys Jesu navn,
og hver hjelpløs seiler vinker
inn i frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner,
Jesu navn, det lyser enn.
Da den frelste skare synger
høyt dets pris i himmelen!

Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
intet annet frelse kan.
Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
intet annet frelse kan.

T/M: David Welander

 

Rop Det Ut

 

Hvor er den dom
Som sa vi var fortapt?
Hvor er den død
Som bandt oss med sin kraft?
Se, lyset vant over mørket
Og døden den døde
For steinen er rullet vekk
Og graven den er tom

Kom igjen og rop det ut:
Han har stått opp!
Jesus lever – Se han lever
Oå-oå
Sønnen har satt oss fri

Lenkesprenger,
Du har satt oss fri
Nå slaveåket knust
For evig og alltid
Se, lyset vant over mørket
Og døden den døde
For steinen er rullet vekk
Og graven den er tom

Så høyt har han elsket verden
At han gav sin egen sønn
Så dypt går hans kjærlighet,
Den sprenger alle grenser
For en far, for en far!
For alltid vil jeg takke for den dag
Da livet vant

T/M: Christian Hesselberg/ C. Hesselberg og Anders Egeland
Copyright 2009 adm. Impuls/IMI Kirken

 

For En Dag

 

Ditt ord er lykt for min fot og lys på min sti
Hvert skritt som jeg tar, tas på løfter du gav
Og veien som jeg går er nådelagt,
Den fører meg frem, hjem til himmelen

En dag skal alle spørsmål få sine svar
Og gleden skal råde hvor sorg en gang var
Og alt som før var knust og ødelagt
Skal oppreises i himmelsk prakt

Å, for en dag!
Å, for en jubel!
Da vi synger ut og tilber med tusener
Hvor smerte og nød ikke finnes mer
Å, for en dag, å for en dag! Å, for en dag!

Det finnes et land hvor solen aldri går ned,
Hvor gråten skal stilne for jubelropet
Og her skal mine øyne endelig se
Jesus i all sin herlighet. Refreng:

T/M: Christian Hesselberg
Copyright 2009 adm. Impuls/IMI Kirken

 

Du Som Råder

 

Jesus, du som råder over alt
Bli i meg, vær mitt hjertes alt
Led meg nær til deg,
La meg skimte deg
Jesus, du som råder over alt

Jesus, du som omgir mine steg
Led du meg, vær lyset på min vei
Led meg nær til deg,
La meg kjenne deg
Jesus, du som omgir mine steg

Jesus, du som fredens Herre er
La din fred få bære gjennom
Livets mange strev
Led meg nær til deg,
La meg bli hos deg
Jesus, du som fredens Herre er

T/M: Kristin Fosse
Copyright 2009 adm. Impuls/IMI Kirken