Why i switched from cPanel to CWP

Both CWP (CentOS Web Panel now rebranded to Control Web Panel) and cPanel are popular web hosting control panels, but it is subjective to say that one is definitively better than the other. The choice between CWP and cPanel depends on your specific needs and preferences. Here are some factors to consider:

  1. Cost: CWP is an open-source control panel and is available for free, while cPanel is a commercial product that requires a paid license. If cost is a significant factor for you, CWP may be a better choice. cPanel costs $59.99 per month and CWP costs $1.49 per month without support and $12.99 with support. Just here you save from $47-$58.5 monthly. This applies to servers with more than 30 accounts
  2. User Interface: The user interface (UI) of a control panel plays a crucial role in user experience. Some users find the CWP UI more intuitive and easy to navigate, while others prefer the cPanel UI. It ultimately comes down to personal preference. The WHM panel is very good and has a lot of options, many not used. CWP is a bit simpler but will do the same job as the WHM.
  3. Features and Functionality: Both CWP and cPanel offer a range of features to manage web hosting accounts. cPanel has been in the market for a longer time and is known for its extensive feature set, including email management, file management, database administration, and more. CWP also provides essential functionalities, but it may not have the same level of features as cPanel.
  4. Support and Community: cPanel has a long-standing reputation in the web hosting industry and has a large user base. This means there is a vast amount of documentation, tutorials, and community support available. CWP, being relatively newer, may have a smaller community, and finding extensive support or resources could be more challenging. CWP has a licence that includes support and they have a forum as well.
  5. Server Compatibility: cPanel is primarily designed to work with CentOS or CloudLinux operating systems, while CWP is specifically built for CentOS. If you are using a different operating system or plan to use one in the future, you may need to consider compatibility issues.
  6. Both control panels has reseller functionality, and it is easy to set up a reseller account.
  7. WHM comes with apache2, and CWP comes with the same as default. It’s much easier to change to apache+php-fp or apache+php-fpm+nginx and several other on CWP. It has its own web server settings page.

It’s essential to evaluate your specific requirements, consider your comfort level with the interface, and assess the available features and support when choosing between CWP and cPanel. Ultimately, the «better» option depends on your individual needs and preferences.

I made the change because i didnt use many of the functions of cPanel and the cost has doubled the last few year. Using a little simpler control panel that was cheaper made me use the money i saved on the cPanel license into the hardware. I went from a 6 core / 12 thread system to a 24 core / 32 thread system. I also have nvme disks with 2TB of storage and 64GB RAM.

CWP: https://control-webpanel.com
cPanel: https://cpanel.net

What control panel do you use and why did you choose it?

 

Hvordan fikse: Feil: klarte ikke å etablere databasetilkobling I wordpress

Vi har vel alle sett denne ved en eller annen sammenheng når man jobber med WordPress eller har surfet på nettet en stund. 

Feil med å etablere en databaseforbindelse er en av de problemene som kan skyldes mange årsaker. 

Som WordPress nybegynner kan dette være veldig frustrerende spesielt når det skjer på egenhånd uten at du har endret noe. I denne artikkelen vil vi vise deg hvordan du løser feilen som oppretter en databaseforbindelse i WordPress, ved å lage en liste over løsninger på ett sted.

Merk: Før du gjør noen endringer i databasen, må du kontrollere at du har tilstrekkelig sikkerhetskopi!

Hvorfor får du denne feilen?

Kort sagt, du får denne feilen fordi WordPress ikke klarer å opprette en databaseforbindelse. Hva grunnen til at WordPress ikke kan etablere en databasetilkobling er varierende. 

  • Det kan være at databasens påloggingsinformasjon er feil eller har blitt endret. 
  • Det kan være at databaseserveren din ikke svarer. 
  • Det kan være at databasen din har blitt skadet.

Min erfaring er at flertallet av ganger denne feilen kommer er på grunn av en eller annen slags serverfeil, men det kan også være andre faktorer. La oss ta en titt på hvordan man går fram for å feilsøke dette problemet.

Oppstår problemet for / wp-admin / også?

Første ting du bør gjøre er å sørge for at du får den samme feilen på både forsiden av nettsiden og i administrasjonen av nettstedet (wp-admin). Hvis feilmeldingen er den samme på begge sidene «Feil med å opprette en databaseforbindelse», fortsett til neste trinn. Hvis du får en annen feil på wp-admin, for eksempel noe som «En eller flere databasetabeller er utilgjengelige. Databasen må kanskje repareres «, da må du reparere databasen.

Du kan gjøre dette ved å legge til følgende linje i wp-config.php-filen. Legg til det like før: «/* That’s all, stop editing! Happy blogging. */» linjen i wp-config.php.

define('WP_ALLOW_REPAIR', true);

Når du har gjort dette, kan du se innstillingene ved å besøke denne siden: https://www.dittnettsted.no/wp-admin/maint/repair.php

Husk at brukeren ikke trenger å være logget inn for å få tilgang til denne funksjonaliteten når denne definisjonen er angitt. Dette skyldes at hovedintensjonen er å reparere en ødelagt database. Brukere kan ofte ikke logge inn når databasen er skadet. Så når du er ferdig med å reparere og optimalisere databasen, sørg for å fjerne dette fra wp-config.php.

Hvis denne reparasjonen ikke løste problemet, eller hvis du har problemer med å kjøre reparasjonen, fortsett å lese denne artikkelen som du kanskje finner en annen løsning på problemet.

Kontrollerer WP-Config-filen

wp-config.php er trolig den mest viktigste enkeltfilen i hele WordPress-installasjonen. Her spesifiserer du detaljene for WordPress for å koble til databasen. Hvis du har endret root-passordet ditt eller passordet til databasen, må du også endre denne filen. Første ting du alltid bør sjekke er om alt i din wp-config.php-fil er det samme som på webhotellet/serveren din.

define('DB_NAME', 'database-name'); 
define('DB_USER', 'database-username'); 
define('DB_PASSWORD', 'database-password'); 
define('DB_HOST', 'localhost');

Hvis alt i denne filen er riktig (pass på at du ser etter typoer), så er det å anta at det er noe galt i serverenden.

Sjekk webserveren din (MySQL Server)

Ofte vil du legge merke til denne feilen med problemer med å koble til databasen når nettstedet ditt får mer trafikk enn det serveren takler. I utgangspunktet klarer serveren din ikke å håndtere belastningen (spesielt når du er på delt hosting). Nettstedet ditt vil bli veldig sakte, og for noen brukere kan du selv sende ut feilen. Så det beste du bør gjøre er å komme på telefon eller livechat med din hosting leverandør og spørre om din MySQL-server er oppe eller nede.

For de brukerne som vil teste om MySQL-serveren kjører, kan du gjøre dette på flere måter. Test andre nettsteder på samme server for å se om de har problemet. Hvis de også får den samme feilen, så er det absolutt noe feil med MySQL-serveren. Hvis du ikke har noe annet nettsted på den samme serveren, går du ganske enkelt til cPanel og prøver å få tilgang til phpMyAdmin og koble til databasen. Hvis du kan koble til, må du verifisere om databasebrukeren din har tilstrekkelig tillatelse. Opprett en ny fil kalt tilkobling.php og lim inn følgende kode i den:

<?php
$link = mysqli_connect('localhost', 'username', 'password');
if (!$link) {
die('Could not connect: ' . mysqli_error());
}
echo 'Connected successfully';
mysqli_close($link);
?>

Pass på at du erstatter brukernavnet og passordet. Hvis scriptet klarer å koble til, betyr det at brukeren din har tilstrekkelig tillatelse, og det er noe annet som er feil. Gå tilbake til wp-config.php-filen for å forsikre deg om at alt er riktig (sjekk igjen for typoer).

Hvis du ikke kan koble til databasen ved å gå til phpMyAdmin, vet du at det er noe med serveren din. Det betyr ikke nødvendigvis at MySQL-serveren er nede. Det kan bety at brukeren ikke har tilstrekkelig tillatelse.

Så hvis du får tilgang nektet feil i enten å koble til phpMyAdmin eller gjennom tilkobling.php resultater, bør du kontakte din leverandør umiddelbart for å få dem til å fikse det.

Jeg har lest på mange nettsteder at brukerne bare lastet opp en ny kopi av WordPress og det løste feilen. Husk da og IKKE erstatte uploads mappen din da ALLE bildene dine da vil bli slettet.

Det er og i skjeldne tilfeller at en plugin gir denne feilen. Da kan du endre navn på mappen «plugins» til for eksempel «plugins1» via FTP eller cPanel. Dette løser i noen tilfeller feilen.

Dette er en veldig frustrerende feil som kan ha mange årsaker og hver årsak har sin løsning. Hva har du prøvd som syntes å virke for deg? Jeg vil gjerneutvide denne ressursen, slik at andre ikke trenger å kaste bort så mye tid på å finne en løsning.