Viste du at?

Jeg viste ikke alt dette.

Hva vil du gjøre med det?

Stikkord